KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie z siedzibą przy al. Niepodległości 16, 67-300 Szprotawa, zwana dalej Administratorem.
 2.  Z Administratorem można się kontaktować:
  - osobiście - w siedzibie Administratora
  - telefonicznie – 68 3762603
  - pisemnie - na adres ul. Niepodległości 16, 67-300 Szprotawa
  - e-mailowo - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
  - pisemnie na adres ul. Niepodległości 16, 67-300 Szprotawa
  - e-mailowo - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4.  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z  2018 r. poz. 997).
 5.  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  - związanych z  wypożyczaniem i zwrotem materiałów bibliotecznych
  - statystycznych,
  - korzystania z Czytelni
  - promocji czytelnictwa
  - windykacji
 6.  Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: 
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - adres do korespondencji
  - nr PESEL
  - e-mail
  - nr telefonu
  - monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektu i jego otoczenia W przypadki osoby niepełnoletniej:
  - imię i nazwisko opiekuna
  - adres opiekuna
 7.  W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
 8.  Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 9.  Państwa dane mogą być powierzone firmie obsługującą program do elektronicznej ewidencji zbiorów bibliotecznych (podmiot współpracujący) PROLIB- system biblioteczny 
 10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z biblioteki.
 11. Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. Dane znajdujące się na papierowych kartach zobowiązań lub kartach aktualizacyjnych oraz na innych nośnikach przechowywane są przez okres korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 12.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
  – dostępu do danych osobowych,
  –  poprawienia danych osobowych,
  – usunięcia danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13.  Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 25 luty 2020 06:27 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 15 luty 2023 11:02 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 kwiecień 2023 07:22 Admin